• Vaše bezpečí, naše práce
  Fyzická ostraha objektů


  Více

 • Vaše bezpečí, naše práce
  Ochrana kulturních akcí


  Více
 • Vaše bezpečí, naše práce
  Ochrana nočních podniků


  Více
 • Vaše bezpečí, naše práce
  Ochrana osob a majetku


  Více

Jsme
BOLD SECURITY

Jednička v oblasti bezpečnostní a pořadatelské služby.

Společnost BOLD SECURITY Kráťa spol. r. o. se bezpečnostními a pořadatelskými službami zaobírá více jak 15 let.

V současné době máme k dispozici cca 60 zaměstnanců, kteří jsou vyškoleni a proškoleni na profesionální úrovni k dané tématice.

Při zabezpečení akcí se jedná především o bezpečnostní a zároveň pořadatelskou službu, která má za cíl kontrolu osob před vpuštěním do určených prostor, kontrolu chování osob v určeném prostoru, jež má za cíl zamezit výtržnictví, ale i fyzickému násilí nebo poškozování majetku ostatních návštěvníků či vybavení.

Pro zajištění veškerých služeb využíváme speciálně vycvičené osoby, schopné zvládat extrémní situace na profesionální úrovni a znalé cizích jazyků (AJ, NJ). Každá osoba, která zastupuje BOLD SECURITY je odborně vyškolena s odpovídajícím zdravotním stavem a čistým trestným rejstříkem.
Za vstřícný přístup považujeme okamžité řešení problémů klienta. V případě nespokojenosti s našimi službami, nám tuto skutečnost oznamte a danou situaci vyřešíme ke spokojenosti klienta. Od samého začátku dbáme na komplexnost a profesionalitu poskytovaných služeb. Naše působnost se zaměřuje na regionální poskytování služeb, protože lidé místně znalí a spjati s regionem dokáží nejen nabídnout kvalitní službu, ale také ji v odpovídající kvalitě provozovat a udržet.

Zajišťujeme služby na profesionální úrovni spojené s udržením pořádku a bezpečnosti na akcích:
 • Zabezpečení akcí a pořadatelské služby
 • Koncerty
 • Fotbalová utkání
 • Casina, herny
 • Music cluby
 • Detektivní činnost
 • Ostraha objektů
 • Osobní ochrana osob a majetku

Další službou, kterou jsme schopni poskytnout je PCO (Pult centrální ochrany) k za jištění ochrany majetku.

Vaše bezpečí, naše práce
Fyzická ochrana objektů

Zajišťujeme vnější i vnitřní fyzickou ochranu objektů. Naše služby vždy provádíme dle objektové směrnice, které se striktně držíme. Naše fyzická ochrana Vám zaručí bezpečnost vašeho objektu, ale také zamezení nežádoucího vniknutí, krádeže, nebo cílenému ničení Vašeho majetku. Bezpečnostní ostraha zajišťuje vchod do budovy a stálou kontrolu vjezdu a výjezdu automobilů dovnitř, nebo ven z objektu, včetně záznamu do knihy příjezdu a odjezdu. Na přání klienta zabezpečujeme noční ostrahu psovody se psy, kteří jsou vycvičeni k tomuto účelu.

Fyzickou ochranu objektu zajišťujeme vždy zkušenými a proškolenými pracovníky naší bezpečnostní agentury, kteří zadanou práci vždy naprosto bez problému odvedou. Profesionální a odborný přístup v této oblasti přináší naším klientům zabezpečení objektu a tím i minimalizaci případných ztrát majetku, ale také vniknutí na hlídaný objekt nepovolenou osobou za účelem poškození majetku.

Vaše bezpečí, naše práce
Ochrana kulturních akcí

Zabezpečujeme kulturní i sportovní akce jako jsou festivaly, koncerty, další společenské akce, fotbalová a hokejová utkání a jiné sportovní utkání.

Tyto akce jsme schopni zastřešit kompletně samostatně, popřípadě je možnost spolupráce s dalšími agenturami či jinými subjekty. Při zabezpečení těchto akcí se hlavně jedná o bezpečnostní a zároveň pořadatelskou službu, která má za cíl kontrolu a případné zabránění vjezdu a výjezdu vozidel do určených prostor, kontrolu osob před vpuštěním do určených prostor, kontrolu chování osob v určeném prostoru, jež má za cíl zamezit výtržnictví, ale i fyzickému násilí nebo poškozování majetku ostatních návštěvníků či vybavení a techniky organizátorů akce.

Bezpečnostní a pořadatelské služby vykonávají naši strážci v daném oděvu určené pro konkrétní akci, popřípadě v oděvu na vyžádání klienta, avšak nejčastější uniformou je oblek. Služby jsou také možné zajišťovat v civilním oděvu s, nebo bez označení. Při zabezpečování akcí jako jsou soukromé VIP oslavy, svatby, večírky či plesy je diskrétnost pro strážce bezpečnostní agentury BOLD SECURITY samozřejmostí.

Vaše bezpečí, naše práce
Ochrana nočních podniků

Zajišťujeme ostrahu v nočních klubech, což je práce velice specifická a naprostá profesionalita strážců je při ní nezbytná. V nočních podnicích často dochází ke slovním konfliktům, či například strkanicím s opilými lidmi. Bezpečnostní pracovník v klubech musí být vyzrálý profesionál, důrazný ve svém chování, když je potřeba, ale s naprosto slušným a profesionálním vystupováním.

Náš strážce musí být schopen v okamžiku rozeznat, zda jedná s opilým hostem, s hostem pod vlivem drog či léků nebo agresivním jedincem a po zvážení takového člověka do klubu nevpustit. V případě, že takový člověk v klubu je, okamžitě ho vyvést z prostor podniku, bez toho, aby se mu při vyvádění cokoli stalo. Hlavním a tím nejdůležitějším cílem strážců bezpečnostní agentury BOLD SECURITY je, aby v námi střežených klubech nedocházelo ke konfliktům mezi hosty či mezi hosty a ostrahou Snažíme se takovýmto konfliktům předcházet a řešit je již na samotném začátku. Samozřejmostí je, co v největší možné míře zabránit návštěvníkům vnášet do klubu jakékoli zbraně, vlastní konzumaci alkoholu či drog.

Naprostá diskrétnost je pro stráž bezpečnostní agentury BOLD SECURTIY samozřejmostí nejen při zajišťování kompletních bezpečnostních služeb na různých soukromých VIP akcích, oslavách, svatbách či večírcích, což je další specifická a na profesionalitu strážců náročná práce, kterou se zabýváme.

Vaše bezpečí, naše práce
Ochrana osob a majetku

Základním účelem osobní ochrany pro BOLD SECURITY je fyzická ostraha osob prováděna našimi prověřenými, fyzicky a odborně zdatnými pracovníky.

Ochrana osob a majetku BOLD SECURITY provádí s maximální diskrétností a na co nejvyšší úrovni. Přizpůsobíme se na základě požadavků klienta tak, abychom poskytli vysokou úroveň osobní fyzické ostrahy a ochrany s minimálním omezením. Zajistíme ostrahu domu či bytu, který je možno vybavit elektronickým zabezpečovacím a kamerovým systémem. Zajistíme také technické prostředky ke zjištění odposlechů. Dále poskytujeme na přání klienta možnost stálé pohotovosti.

Jsme tu pro Vás
Kontaktujte nás!

Obratem se Vám ozveme.

Kráťa, spol. s r.o.
Divize BOLD SECURITY
info@bold-security.cz
Revoluční 229
50601 Jičín
IČO: 49550331
DIČ: CZ49550331
Provozovna /
korespondenční adresa:
Pražská 1315
293 01 Mladá Boleslav
Michal Prášek
Tel.: 777 889 069
„Vaše bezpečí, naše práce“